GAPENS STAMMAR VILAR MOT PLOGEN 31.5-8.6 2013

Galleriet, Umeå
MFA 2013 Umeå Academy of Fine Arts
Soloexhibition

Photographer Johan Österholm
© Jenny Carlsson Bus

Ärja XIII 2013Ärja XIII 2013 Oil on canvas, 130x110 cm Ärja XVII 2013Ärja XVII 2013 Oil on canvas, 130x110 cm Ärja XV 2013Ärja XV 2013 Oil on canvas, 130x130 cm Untitled 2013, Ärja VIII 2012Untitled 2013, Ärja VIII 2012 Oil on canvas, 61x49 cm Ärja XII 2013Ärja XII 2013 Oil on canvas, 130x110 cm Ärja XVIII 2013Ärja XVIII 2013 Oil on canvas, 130x110 cm