THE PAINTER Strandverket Konsthall Marstrand 16.6 - 30.9 2018

Group-exhibition
Photographer: Lina Wennström

Spön, Mull, Skred 1 Spön, Mull, Skred 1   Skred 1, SlåtterSkred 1, Slåtter   Rus Rus   Mull 2018 Mull 2018 60x72 cm oil on jute Förna 2018 Förna 2018 60x72 cm oil on linen Spön 2017Spön 2017 220x185 cm oil on linen Rus 2017 Rus 2017 220x185 cm oil on linen Slåtter 2017 Slåtter 2017 180x160 cm oil on linen