JENNY CARLSSON

Copyright 2007-2017
Built with Indexhibit

Himmel lätt och tung som bly (Kärna) 2020

Jenny Carlsson
Pilane Skulpturpark, Tjörn, SE
Material Gamla jordbruksredskap
Foto: Peter Lennby