JENNY CARLSSON

Copyright 2007-2017
Built with Indexhibit

Nära marken Kulturcentrum Ronneby Konsthall, SE
14.11 2020 - 10. 1 2021
Photographer: Anders Bergön

De spretande färglinjerna i Jenny Carlssons målningar bildar ofta ett slags glimrande ådror. De anas i det trånga jordiga mörkret. Vi befinner oss nära marken, nära ursprunget. Naturens tecken är inpräntat i målningarna. Som en erfarenhet. De tunga, mättade färgerna bildar ytor som dryper av kylig fuktighet. Men också av en ångande bördig mylla. Detta är målningarnas livsluft och självklara hemvist. Här sker ett ständigt växande, en pågående tillblivelse.
Text: Magnus Bons

I Kulturcentrums pelarskog rör sig Jenny Carlssons storskaliga måleri genom gläntor och tornande snår ner i undervegetationen, gyttrigt kokande, krälande uppåt mot piskande himlar och glödande färgsjok. Utställningen som rymmer Carlssons största arbete hittills utspelar sig i den brukade marken och dess utkanter, träsken, hedarna och diken som dränerar och skapar förutsättningar för liv. Ytan brukas med penslar och breda skrapor, tjock oljefärg och jordiga händer. Genom årstidernas cykler växlar så måleriet sin arbetsgång, lägger ner och låter växa, skiftar färg och bygger upp vallar när stormarna viner för att därefter skina upp klart och rent, redo för nästa omtag.

    Nära marken (Cykler) 2020, 594x202 cm oil on linen           Nära marken (Vingslag) 2020, 185x210 cm oil on linen   Nära marken (Hässja) 2020, 185x210 cm oil on linen   Spön 2017, 185x220 cm oil on linen   Tiara 3, Ljusaste natt (nedtagen), Tiara 1, 140x180cm , Oil on linen   Nära marken ( Januari, September, Maj, Mars) 2020, 120x96 cm oil on linen   Nära marken (Ön, Åkern, Bergets mörker) 2020, 180x140 cm, Oil on linen