JENNY CARLSSON

Copyright 2007-2017
Built with Indexhibit

Himmel lätt och tung som bly. Fabriken Bästekille, SE
27.6-1.11 2020

            Nära marken (Hässja) 2020, 185x210 cm oil on linen   Nära marken (Vingslag) 2020, 185x210 cm oil on linen   Nära marken (Ridå) 2020, 185x250 cm oil on linen   Nära marken (Dike) 2020, 180x140 cm oil on linen   Ånga 2, 2020, 72x60 cm oil on linen   Ånga 3, 2020 72x60 cm oil on linen